واتر پمپ از قطعات سیستم خنک کاری می باشد. شرکت پارس نیکان از تولید کنندگان اصلی واترپمپ برای صنایع خودرو سازی کشور می باشد.