شرکت پارس نیکان صنعت دارای گواهینامه های ISO 9001:2015 و IATF:2016 می باشد که آخرین ورژن های ارائه شده این گواهینامه ها می باشند. این شرکت در تیر ماه سال 1398 موفق به تمدید گواهینامه های فوق گردیده و هم چنین از تیر ماه 1398 موفق به اضافه نمودن طراحی محصول به دامنه فعالیت سیستم مدیریت کیفیت خود گردیده است.