گواهینامه IATF16949

گواهینامه IATF16949

گواهینامه های اخذ شده شرکت پارس نیکان در زمینه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015   IATF16949:2016شرکت پارس نیکان صنعت دارای گواهینامه های ISO 9001:2015 و IATF:2016 می باشد که آخرین ورژن های ارائه شده این گواهینامه ها می باشند. این شرکت در تیر ماه سال 1398 موفق به تمدید گواهینامه های ...
گواهینامه ISO9001 شرکت پارس نیکان

گواهینامه ISO9001 شرکت پارس نیکان

گواهینامه های اخذ شده شرکت پارس نیکان در زمینه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 IATF16949:2016 شرکت پارس نیکان صنعت دارای گواهینامه های ISO 9001:2015 و IATF:2016 می باشد که آخرین ورژن های ارائه شده این گواهینامه ها می باشند. این شرکت در تیر ماه سال 1398 موفق به تمدید گواهینامه ...