ترموستات قطعه ایی بسیار مهم در سیستم خنک کاری است و خراب شدن آن می تواند منجر به خسارت های جبران ناپذیری گردد. شرکت پارس نیکان از تولید کنندگان اصلی ترموستات برای صنابع خودرو سازی کشور می باشد