شامل تمام قطعات برقی از جمله: استپر موتور،انواع سنسور ها ، بوت ها و وایر ها