درب روغن

درب منبع روغن خودرو, جهت نگهداری روغن در سیستم خنک کاری استفاده میگردد. و مانع ورود و خروج روغن و حفظ کیفیت روغن می باشد.

در حال نمایش یک نتیجه