با شرکت در نظر سنجی ما را در بهبود کیفیت یاری نمایید

گواهینامه ISO9001 شرکت پارس نیکان گواهینامه های اخذ شده شرکت پارس نیکان در زمینه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 IATF16949:2016 شرکت پارس نیکان صنعت دارای گواهینامه های ISO 9001:2015 و ... ادامه مطلب
5 1 5 1
0 / 5

Your page rank:

گواهینامه های اخذ شده شرکت پارس نیکان در زمینه سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001:2015
IATF16949:2016

شرکت پارس نیکان صنعت دارای گواهینامه های ISO 9001:2015 و IATF:2016 می باشد که آخرین ورژن های ارائه شده این گواهینامه ها می باشند. این شرکت در تیر ماه سال 1398 موفق به تمدید گواهینامه های فوق گردیده و هم چنین از تیر ماه 1398 موفق به اضافه نمودن طراحی محصول به دامنه فعالیت سیستم مدیریت کیفیت خود گردیده است.

نیاز به استاندار و قوانین

چرایی نیاز به تدوین و برقراری استانداردها پاسخی کاملا واضح دارد. امروزه پیشرفت و بهبود کیفیت در ارائه خدمات و محصولات نقش مهمی در موفقیت یک سازمان ایفا می کند. رقابت در جلب نظر مشتری، باعث شده است که سازمان ها و شرکت ها به فکر بهبود کیفیت و مدیریت منابع و اصلاح گردش کارها بیفتند.
در این راستا، برای بررسی نحوه کار، دستورالعمل ها و چرخه های موجود در سازمان های مختلف و قیاس آن ها، وجود استانداردهای مربوطه و تدوین قوانین نیازی ضروریست. چرا که بر اساس این چهارچوب ها می توان به نتیجه صریح تر و صحیح تری دست یافت.

مفهوم استاندارISO

ایزو 9001:2015

سازمان بین المللی استاندارد (ISO (International Organization for standard به منظور یکپارچه سازی و تدوین استانداردهای بین المللی در سال 1926 در ژنو تاسیس گردید. هدف این سازمان ایجاد قوانین، قواعد و معیارهایی است که بر اساس آن ها بتوان امور مربوط به سازمان ها و شرکت ها را بررسی، مطالعه و مقایسه کرد.
این سازمان با در برداشتن 162 عضو (107 عضو اصلی، 11 عضو امضا کننده و 43 عضو ناظر) شامل کمیته های فنی مختلف می باشد. این کمیته ها از اصناف مختلف به وجود آمده است که وظیفه دارند موضوعات مربوط به حوزه خود را که در آن ها ضرورتی برای تعیین و تنظیم قوانین مختلف وجود دارد شناسایی و بررسی نمایند. پس از بررسی اعضای کمیته های فنی، پیش نویس استانداردها تولید و پس از بازبینی و اصلاحیات مختلف به صورت استانداردهای بین المللی در می آید.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز به عنوان نماینده کشور ایران، یکی از اعضای اصلی و فعال این سازمان است.

استانداردهای ایزو و استانداردهای کیفیت

استانداردهای ایزو مقوله ای مجزا از استانداردهای کیفیت دارند. استانداردهای ایزو (استانداردهای تضمین کیفیت) مربوط به کیفیت یک سازمان یا شرکت هستند و به محصول تولیدی آن مربوط نیستند بلکه مربوط به عوامل تاثیر گذار بر کیفیت هستند و شامل کیفیت در فرآیندهای مختلف اجرایی در سازمان مانند طراحی، تولید و … می باشد. در حقیقت این استانداردها رهنمودهایی برای اصلاح و پیشرفت روند انجام فرآیندها در همه ابعاد شرکت و یا سازمان هستند.
استاندارد محصول (کیفیت محصول) بیان کننده حداقل مشخصه های فنی لازم برای کیفیت یک محصول است. به عنوان مثال این گونه استانداردها تعیین کننده حداقل استحکام، دوام، ابعاد و … برای یک محصول با کیفیت است.

گواهینامهISO9001:2015شرکت پارس نیکان

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت برای هر سازمانی فارغ از نوع فعالیت و اندازه آن ها قابل اجرا است. گواهینامه ایزو 9001 نشان می دهد که سازمان سیستم مدیریت کیفیتی منطبق بر خواست و نیاز مشتری مستقر کرده است. یک سیستم با طراحی و اجرای خوب دارای فواید ذیل است: هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت
کنترل بهتر فرایندها
افزایش بهره وری
کاهش هزینه ها، ضایعات، مرجوعی ها و بهبود اطمینان از محصول ایجاد چهارچوبی برای بهبود مستمر هر فرایند کنترل بهتر فرایندها
افزایش بهره وری
کاهش هزینه‌ها، ضایعات، مرجوعی‌ها و بهبود اطمینان از محصول ایجاد چهارچوبی برای بهبود مستمر هر فرایند

استاندارد ISO 9001:2015 IATF16949:2016- مبتنی بر هفت اصل زیر می باشند

اصل اول: تمركز بر مشتري

تمركز اصلي سيستم مديريت كيفيت، برآورده كردن نيازمنديهاي مشتري و تلاش براي فراتر رفتن از انتظارات وي است.

توضيح:

تداوم موفقيت وقتي حاصل مي شود كه سازمان، اعتماد مشتريان و ساير طرف هاي ذينفع وابسته، را جلب و حفظ نمايد.
هر يك از ابعاد تعامل با مشتري، يك فرصت جهت ايجاد ارزش بيشتر براي  مشتري فراهم مي كند.
درك نيازمنديهاي حال و آينده مشتريان و ساير طرف هاي ذينفع به تداوم و تقويت موفقيت سازمان كمك خواهد كرد.

اصل دوم : رهبري
رهبران در همه سطوح، وحدت هدف و جهت گيري را ايجاد كرده و شرايطي را فراهم مي كنند، تا كاركنان در تحقق اهداف كيفيت سازمان، مشاركت كنند.

توضيح:
ايجاد وحدت اهداف، جهت گيري و مشاركت كاركنان، سازمان را در هماهنگ كردن استرات ژي، خط مشي، فرايندها و منابع براي نيل به اهداف خود، توانا مي سازد.
 
اصل سوم : مشاركت كاركنان
براي سازمان بسيار ضروري است كه تمامي كاركنان با صلاحيت ، توانمند و متعهد به ارائه ارزش باشند.

كاركنان با صلاحيت ، توانمند و متعهد، ظرفيت هاي خود را براي ايجاد ارزش، افزايش مي دهند.

توضيح:

براي مديريت اثر بخش و كاراي يك سازمان، در گير كردن و احترام گذاشتن به تك تك كاركنان درتمامي سطوح اهميت دارد.
شناسايي، توانمند سازي و افزايش مهارت و دانايي كاركنان، مشاركت آنها را در تحقق اهداف سازمان تسهيل مي كند.

 

اصل چهارم: رويكرد فرايندي

هنگامي نتايج سازگار و قابل پيش بيني بصورت اثر بخش تر و كاراتر حاصل مي شود كه فعاليت ها در قالب فرايندهاي مرتبط با يكديگر به صورت يك سيستم منسجم، شناسايي و مديريت شوند.
توضيح:

 سيستم مديريت كيفيت از فرايندهاي متعامل تشكيل شده است درك چگونگي ايجاد نتايج به وسيله اين سيستم، شامل تمام فرايندها، منابع، كنترل ها و تعاملات، به سازمان فرصت مي دهد تا اثر بخشي خودرا بهينه كند. 

 اصل پنجم : بهبود

سازمان هاي موفق داراي تمركز روزافزون بر بهبود هستند

 توضيح:
بهبود در يك سازمان، براي حفظ سطح عملكرد، واكنش به تغييرات دروني و بيروني و براي ايجاد فرصت هاي جديد، ضروري است.

 

اصل ششم : تصميم گيري مبتني بر شواهد
 توضيح:تصميم گيري مي تواند يك فرايند پيچيده، و معمولا داراي مقداري عدم قطعيت باشد.اين تصميمات اغلب شامل چندين نوع ورودي از منابع مختلف و با تفاسير مختلف است كه مي تواند ذهني و ادراكي باشد.درك روابط علت و معلولي و نتايج پيش بيني نشده بالقوه آنها اهميت دارد .واقعيت ها، شواهد و تحليل داده ها منجر به عينيت و اعتماد بيشتر در تصميم سازي مي گردد.

 

اصل هفتم: مديريت ارتباط
سازمان ها براي تداوم موفقيت خود، ارتباط با طرف هاي ذينفع، از جمله تأمين كنندگان را مديريت مي كند.
 توضيح:
طرف هاي ذينفع عملكرد سازمان را تحت تأثير قرار مي دهند. وقتي سازمان ارتباط خود را با طرف هاي ذينفع با هدف بهينه كردن تأثيرات آنها بر عملكردش مديريت مي كند، احتمال تداوم موفقيت افزايش مي يابد.
مديريت ارتباطات با طرفهاي ذينفع و شركاي سازمان ، اغلب از اهميت ويژه اي برخوردار است.

 
 
 

شرکت پارس نیکان موفق به اخذ این گواهینامه ها از شرکت گواهی دهنده DQS آلمان گردیده شده است​

شرکت DQS اولین سازمان گواهی کننده سیستم های مدیریت در آلمان می باشد که بیش از 35 سال سابقهفعالیتدر زمینه ممیزی های سیستم مدیریت را دارد .این شرکت بیش از 80 شعبه در سر تا سر دنیا دارد که یکی از این شعبات DQS ایران می باشد که با عنوان شعبه مرکزی خاور میانه مشغول به فعالیت می باشد. شروع فعالیت DQS ایران از نیمه دوم سال 1376 می باشد بنیانگذاران آن عبارتند از:

موسسه استاندارد آلمان  DIN
انجمن کیفیت آلمان  DGQ
انجمن سازندگان الکتریک و الکترونیک آلمان  IVEI
انجمن صنعت ساختمان آلمان HVBI
VCIانجمن صنعت شیمی و پتروشیمی آلمان

شرکت پارس نیکان  به منظور ايجاد، مستند، مستقر و نگهداري سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO9001:2015، IATF16949:2016 و آخرین ویرایش الزامات مشتریان به منظور بهبود مستمر اثر‌بخشي آن موارد ذيل در اين شركت مد نظر قرار گرفته است:پ

الف: فرآيند‌هاي مورد نياز سيستم مديريت كيفيت (مديريتي، کلیدی، پشتيباني) با بكار‌گيري نمودار توالي و تاثيرات متقابل فرآيندها تعيين شده و ارتباط فرآيندها با همديگر در ماتريسي تحت عنوان Process Map در شرکت معرفي شده است.

ب: جهت حصول اطمينان از اثر بخشي فرآيندها از نظر اجرا و كنترل، در دسترس بودن منابع و اطلاعات مورد نياز براي پشتيباني اجرا و پايش فرآيندها، شاخص‌ها و معيارهايي تعيين گرديده.
ج: منابع لازم برای این فرآیندها و اطمینان از در دسترس بودن آنها
د: تخصیص مسئولیتها و اختیارات برای این فرآیندها
ه: مشخص کردن ریسک ها و فرصتها
و: اقدامات لازم براي دستيابي به نتايج تعيين شده و نيز بهبود مستمر فرآيند‌ها مي‌شود.
ز: اين فرآيندها مطابق با الزامات استاندارد توسط سازمان مديريت مي‌شوند.

در مواردي كه بعضي از فرآيندهايي به تامين‌كنندگان واگذار شود اقدامات لازم مبني بر پايش و كنترل مراقبتي بر عملكرد تامين‌كنندگان بعمل آمده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *