واحد تضمین کیفیت

واحد تضمین کیفیت

واحد تضمین کیفیت شرکت پارس نیکان در راستای افزایش سطح رضایت مندی مشتریان خود در سال 1385 موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001 : 2002 و در سال 1392 موفق به اخذ گواهینامه  ISO TS 16949 : 2009 و همچنین در سال 1397 موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ISO/9001 : ...