واحد های شرکت پارس نیکان صنعت خودرو شامل واحد های تضمین کیفیت،R & D و مهندسی محصول،تجهیزات آزمایشگاهی و مهندسی فروش