با شرکت در نظر سنجی ما را در بهبود کیفیت یاری نمایید

واحد آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی عملکردی ۱۰۰% بر روی محصول نهایی از مرغوبیت محصولات خود اطمینان حاصل می نماید .انجام تست های عملکردی روی محصول نهایی منجر به ارائه محصول با کیفیت در صنایع خودرو سازی کشور گردیده است و برگشتی نزدیک به صفر این شرکت خود دلیلی بر این ادعاست .این شرکت با تجهیز آزمایشگاه خود به انواع دستگاه های تست عملکرد و دوام نسبت به ارائه محصول با کیفیت به مشتریان خود اطمینان حاصل می نماید. • کلیه تستهای اختصاصی انواع درب های رادیاتور و درب منبع انبساط• کلیه تستهای اختصاصی انواع ترموستات• کلیه تستهای اختصاصی انواع فشنگی ، ترموکوپل و سنسور• کلیه تستهای اختصاصی انواع استپر موتور و پتانسیومتر• کلیه تستهای اختصاصی انواع منبع انبساط و همچنین تست های عمومی شامل: • تست عملکرد ۱۰۰%• تست نشتی• تست ضریب ثابت فنر• تست سختی لاستیک• تست دوام• تست ضربه• تست پیرسازی• تست عملکردی(دمای عملکرد ، هیسترزینس و …)• تست بیش گرمایش• تست پاسخ زمانی ... Read More
5 1 5 1
0 / 5

Your page rank:

امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی شرکت پارس نیکان

عملکردی ۱۰۰% بر روی محصول نهایی از مرغوبیت محصولات خود اطمینان حاصل می نماید .
انجام تست های عملکردی روی محصول نهایی منجر به ارائه محصول با کیفیت در صنایع خودرو سازی کشور گردیده است و برگشتی نزدیک به صفر این شرکت خود دلیلی بر این ادعاست .
این شرکت با تجهیز آزمایشگاه خود به انواع دستگاه های تست عملکرد و دوام نسبت به ارائه محصول با کیفیت به مشتریان خود اطمینان حاصل می نماید.

• کلیه تستهای اختصاصی انواع درب های رادیاتور و درب منبع انبساط
• کلیه تستهای اختصاصی انواع ترموستات
• کلیه تستهای اختصاصی انواع فشنگی ، ترموکوپل و سنسور
• کلیه تستهای اختصاصی انواع استپر موتور و پتانسیومتر
• کلیه تستهای اختصاصی انواع منبع انبساط

و همچنین تست های عمومی شامل:

• تست عملکرد ۱۰۰%
• تست نشتی
• تست ضریب ثابت فنر
• تست سختی لاستیک
• تست دوام
• تست ضربه
• تست پیرسازی
• تست عملکردی(دمای عملکرد ، هیسترزینس و …)
• تست بیش گرمایش
• تست پاسخ زمانی