واحد آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی

واحد آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی

امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی عملکردی ۱۰۰% بر روی محصول نهایی از مرغوبیت محصولات خود اطمینان حاصل می نماید .انجام تست های عملکردی روی محصول نهایی منجر به ارائه محصول با کیفیت در صنایع خودرو سازی کشور گردیده است و برگشتی نزدیک به صفر این شرکت خود دلیلی بر این ...