چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات،لوازم و مجموعه های خودرو – آبان ماه 1398

آرشیو نمایشگاه بین المللی قطعات،لوازم و مجموعه های خودرو آبان98

car auto parts exhibition
car auto parts exhibition
car auto parts exhibition
car auto parts exhibition
car auto parts exhibition
car auto parts exhibition

مسابقه ویژه نمایشگاه

طی چهار روز نمایشگاه مسابقه اینترنتی برگزار شد که در آخر به 5 نفر به قید قرعه جوایزی اهدا شد.

اسامی برندگان:

جناب آقای کیارش شاه محمدی

جناب آقای یوسف کامرانی

جناب آقای جعفر خلجی

سرکار خانم فرشته فرهادیان

جناب آقای محمد تقی اورعی پور