سنسور دمای آب از قطعات سیستم خنک کاری خودرو می باشد و شرکت پارس نیکان از تولید کنندگان اصلی این قطعه برای صنایع خودرو سازی می باشد.