فشنگی روغن یا سنسور فشار روغن از قطعات سیستم روغن کاری می باشد. شرکت پارس نیکان از تولید کنندگان فشنگی روغن برای صنایع خودرو سازی کشور می باشد.