مهندسی فروش در شرکت پارس نیکان

مهندسی فروش در شرکت پارس نیکان

مهندسی فروش در مهندسین فروش، محصولات و خدمات پیچیده علمی و فناوری را برای کسب و کار به فروش می رسانند. آنها باید دانش گسترده ای از قطعات و توابع محصولات داشته باشند و باید فرآیندهای علمی را که این محصولات را تولید می کنند، درک کنند. مهندسی فروش، ...