مهندسی فروش و وظایفش در شرکت پارس نیکان
مهندسی فروش، نوعی از مهندسی است که كاملا خلاقانه و در حیطه بازاریابی است این فلسفه در تجارت و فروش به این معناست كه باید همواره دربارهء‌آنچه بر برند محصول یا خدمت یا بازار اثر می‌گذارد دوباره‌ اندیشی شود.