ترموستات شرکت پارس نیکان صنعت خودرو

ترموستات شرکت پارس نیکان صنعت خودرو

ترموستات چیست؟ چهار صد سال پیش نوع بشر این نیاز را حس کرد که نیاز به دستگاهی دارد که بتواند دما را کنترل کند و هدف این بود که زندگی آسان تر شود و به تکنولوژی اجازه ی انجام این کار ضروری داده شود نتیجه این بود، ترموستات (thermostat) ...