خط تولید انواع فشنگی

شرکت پارس نیکان با بهره مندی از مدرن ترین خطوط تولید،امکان تولید انواع فشنگی روغن و فشنگی دما برای خودرو های سبک را داراست .