چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات،لوازم و مجموعه های خودرو – آبان ماه 1398

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات،لوازم و مجموعه های خودرو – آبان ماه 1398

آرشیو نمایشگاه بین المللی قطعات،لوازم و مجموعه های خودرو آبان98 مسابقه ویژه نمایشگاه طی چهار روز نمایشگاه مسابقه اینترنتی برگزار شد که در آخر به 5 نفر به قید قرعه جوایزی اهدا شد. اسامی برندگان:جناب آقای کیارش شاه محمدیجناب آقای یوسف کامرانیجناب آقای جعفر خلجیسرکار خانم فرشته فرهادیانجناب آقای محمد ...