سلام ، به سایت شرکتی پارس نیکان خوش آمدید. 

شهرقدس،زاگرس،کوچه مهرگان،پلاک5
آدرس شرکت

المان پست گرید - پارس نیکان

درب رادیاتور شرکت پارس نیکان

درب رادیاتور شرکت پارس نیکان

ترموستات شرکت پارس نیکان

ترموستات شرکت پارس نیکان

فشنگی روغن شرکت پارس نیکان

فشنگی روغن شرکت پارس نیکان

درب رادیاتور شرکت پارس نیکان

درب رادیاتور شرکت پارس نیکان

درب رادیاتور درپوشی است در سیستم خنک کاری جهت کنترل فشار مایع خنک کاری در حد استاندارد تعریف شده و به منظور جلوگیری از جوش آوردن موتور به کار می رود. عملکرد درب رادیاتور در اکثر سیستم های خنک کاری ...
ترموستات شرکت پارس نیکان

ترموستات شرکت پارس نیکان

ترموستات چیست؟ ترموستات وسیله ایی است که برای کنترل درجه حرارت یک سیستم گرمایی یا سرمایی مورد استفاده قرار می گیرد به عبارتی دیگر ترموستات وسیله ایی است برای تنظیم درجه حرارت موتور. عملکرد ترموستات چگونه است؟ زمانی که موتور ...
درب رادیاتور شرکت پارس نیکان

درب رادیاتور شرکت پارس نیکان

ترموستات شرکت پارس نیکان

ترموستات شرکت پارس نیکان

فشنگی روغن شرکت پارس نیکان

فشنگی روغن شرکت پارس نیکان

درب رادیاتور شرکت پارس نیکان

درب رادیاتور شرکت پارس نیکان

ترموستات شرکت پارس نیکان

ترموستات شرکت پارس نیکان

درب رادیاتور شرکت پارس نیکان

درب رادیاتور شرکت پارس نیکان

ترموستات شرکت پارس نیکان

ترموستات شرکت پارس نیکان

درب رادیاتور شرکت پارس نیکان

درب رادیاتور شرکت پارس نیکان

ترموستات شرکت پارس نیکان

ترموستات شرکت پارس نیکان

فشنگی روغن شرکت پارس نیکان

فشنگی روغن شرکت پارس نیکان

سنسور دمای آب شرکت پارس نیکان

سنسور دمای آب شرکت پارس نیکان