ساپکو از اصلی ترین مشتریان پارس نیکان

ساپکو از اصلی ترین مشتریان پارس نیکان

ساپکو از اصلی ترین مشتریان شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو در سال 1372 با هدف تكميل حلقه ارتباطي طراحي - ساخت و مونتاژ خودرو در كشور تاسيس و از ابتداي سال 1373 فعاليت خود را با تعداد 65 پرسنل آغاز کرد. از آنجا كه رسالت اوليه ساپكو ...